Sundhed og biler

Der er meget tale om, at biler forurener. Det har vi vidst i årevis, og der bliver da også arbejdet på at sætte ind i forhold til at reducere den forurening. Det er en absolut nødvendighed, at der gøres noget for at løse det store globale problem

Da antallet af biler samtidig er stigende på verdensplan, så kan det godt virke som en Davids kamp mod Goliath.

Men det, at kampen er svær og synes uvindelig, skal selvfølgelig ikke få hverken politikere, producenter og forbrugere til at give op.

Forurening fra biler er i dag et af klodens allerstørste miljøproblemer.

Hvordan forurener bilen?

Det gør den på flere måder. Først og fremmest forurener den, fordi den bruger brændstof. Til trods for diverse filtrer, så ender der mængder af luftbårne partikler, der forurener, i luften, hver gang en bil er ude at køre. Disse partikler forsvinder jo ikke bare, men de falder ned og skader jorden og dermed grundvandet.

Desuden vil der altid være en vis mængde i selve kabinen på den enkelte bil, og har du direkte kontakt med motorrummet, vil du også der være udsat for en skadepåvirkning derfra.

Det er især galt for automekanikere, der jo dagligt bogstaveligt talt har hænderne i skidtet i lange perioder og over et langt arbejdsliv.

Ironisk nok, så er de væsker, der oftest bruges til motorrens og lignende, også temmelig skadelige.

Hvad kan der gøres ved problemet?

Det allerbedste råd i forbindelse med forurenende biler er forebyggelse. Som ved alt muligt andet, der er skadeligt, så gælder det om at forhindre en del af forureningen i at ske.

Derfor udvikles der blandt andet fortløbende på at nedsætte for eksempel dieseludslip ved at forbedre de filtre, der bruges til det.

I øvrigt kan dieselbilejere selv sørge for, at der udledes mindre, ved at ændre kørselsmønster, så der køres mindre bykørsel og mere landevejs- og motorvejskørsel.

I forhold til det store problem for mekanikere, der kan udvikle alvorlig eksem og vejrtrækningsproblemer, så kan de ud over at anvende handsker bruge mindre skadelige midler, som de for eksempel gør hos TUNAP, til at rense motorer med.

Hvordan det fungerer, kan du blive klogere på her, hvor disse væsentlige problemstillinger tages op.

Ud over det forurenende og sundhedsmæssige aspekt, så fungerer en motor, der er renset ordentligt, jo væsentligt bedre og i væsentlig længere tid. Så både på den korte og den lange bane giver det god mening at holde sin motor ren.

Med produkter fra TUNAP kan du rense og pleje både bilen og hænderne.

Lad fornuften tale

Der er meget at hente ved at tænke mere miljørigtigt. Du kan vælge at tage cyklen, toget eller bussen i stedet for altid at vælge bilen. I kunne måske også klare jer med en bil i stedet for to? Man kan godt nogle gange tænke på miljøet frem for at vælge komforten hver gang.

I det hele taget skal vi jo tænke os om. Det gælder i alle livets aspekter. Og når det kommer til forurening af vores miljø, så må vi alle sammen bidrage med stort og småt i kampen for at overlade kloden til de kommende generationer.

Vi kan simpelthen ikke være bekendt at lade stå til. Vi burde jo gerne kunne tage ved lære og ikke gentage tidligere generationers tankeløse omgang med forurenende stoffer og uvidenhed. Du kan jo starte med dig selv og din familie. Er der mon steder, hvor I kan vælge anderledes?

I dag findes der heldigvis nogle mere fornuftige alternativer til de kemiske løsninger, man tidligere har benyttet sig af uden at kende konsekvenserne.

Der er vi heldigvis kommet videre – både i viden, bevidsthed og handlinger.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑