Ny model udviklet for bedre indeklima på skoler

Alle og enhver er formentlig stødt på et dårligt indeklima i løbet af deres liv – enten i offentlige lokaler eller derhjemme. Et dårligt indeklima er lig med koncentrationsbesvær, hovedpine og manglende præstation: ting, man især skal undgå at møde i et skolelokale

Faktum er desværre, at danske elevers skolelokaler scorer højt på CO2-niveau, hvilket medfører et dårligt indeklima. Og idet de danske elever har flest undervisningstimer, ifølge OECD’s liste over undervisningstid, er der behov for en større indsats på nedsættelsen af CO2-niveauet i skolernes lokaler, så eleverne kan yde deres absolut bedste.

Heldigvis har det rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, Constructa, lavet en ny model for indeklimaoptimering, som du kan læse mere om i det følgende.

LÆS OGSÅ: Den bedste diæt mod irritabel tyktarm

Dårligt indeklima på halvdelen af de danske skoler

Mange danske skoler er desværre ikke splinternye, hvilket tit resulterer i et dårligt indeklima. Faktisk er CO2-niveauet på halvdelen af de danske skoler langt over det anbefalede niveau, hvilket medfører gentagne hovedpiner og koncentrationsforstyrrelser.

For at kunne finde på nye og bedre ventilationsløsninger har forskere fra DTU gennemført en større undersøgelse af indeklimaet på en skole i Nordsjælland.

På denne skole var der desværre alt for høje målinger af CO2-niveau, hvilket resulterede i forskernes skabelse af fire forskellige ventilationsløsninger.

Resultaterne af de fire ventilationsløsninger påviser, at enhver indsats for indeklimaforbedring samt udskiftning af luft vil være en stor forbedring for skolerne, der tit blot har deres eget hjemmelavede ventilationssystem, hvor lærere og elever på skift selv lufter ud.

Ud af de fire ventilationsløsninger har forskerne valgt at fremhæve to løsninger, som i den grad vil nedsætte det høje CO2-niveau året rundt:

  • En decentral mekanisk ventilation med varmegenvinding
  • En automatisk styret vinduesåbning kombineret med en udsugningsventilator.

Constructas nye model

Det rådgivende ingeniør- og arkitektfirma Constructa har igennem lang tid arbejdet på løsninger til at forbedre indeklimaet på danske skoler.

I forbindelse med arbejdet er de kommet på en specialiseret løsning til indeklimaoptimering på skoler. Løsningen tager luft-, lys- og varmeforbehold i betragtning og har samtidig et stort fokus på energi- og miljøoptimering under indeklimarenoveringsprocessen.

Constructa påpeger, at den mest optimale løsning for et godt indeklima på de fleste skoler er en decentral mekanisk styret ventilation, altså den første ud af de to forrige nævnte løsninger. Diverse skoler og brugere har sendt mange venlige tanker til Constructa, efter at firmaet har indført denne løsning til et bedre indeklima i klasselokalerne.

Ifølge fagmagasinet.dk er det tegn som kløen i øjnene og røde omkring øjnene, træthed, skulder- og nakkesmerter og hovedpine, som kan være tegn på at der er et dårligt indklima. Læs om symptomerne her.

Dermed er et godt indeklima ikke kun henvendt til de voksnes arbejdspladser, men også til skolelokalerne, hvor hårdtarbejdende børn skal sidde i flere timer ad gangen. Børn har lige så meget brug for de rette temperaturer og en god portion frisk luft som de voksne, så koncentrationen kan bevares fra tidlig morgen til om eftermiddagen.

Constructa undersøger og foretager gerne en vurdering af indeklimaet på enhver skole, så hvis dit barn klager om et dårligt indeklima på den lokale folkeskole, kan du foreslå dette firma ved næste forældremøde.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑