Infrarød gasovn – En perfekt ekstra varmekilde

I det følgende vil vi gennemgå nogle typer af infrarøde gasovne som vi mener, er et godt udvalg af rigtig mange forskellige modeller på markedet.

En infrarød gasovn bruges sjældent som den eneste varmekilde, men ofte som en ekstra kapacitet.

Dog er flere af de modeller vi omtaler ganske godt egnede til at være eneste varmekilde i for eksempel campingvogne, fortelte, garager, udhuse, mindre sommerhuse, kolonihuset eller lignende. Steder som ikke har for mange kubikmeter at opvarme.

En infrarød gasovn eller en kombineret gas- og el-ovn er et apparat, der afbrænder gas med henblik på at skabe varme.

De fleste gasovne danner (infrarød) strålingsvarme, der opvarmer nærtstående bygningsdele og genstande, som derefter afgiver varme til luften.

Drivmidlet er for alle modellers vedkommende gas, og kan alle bruge 11 kilo flasker til formålet. Enkelte har også en varmeblæserfunktion, som er strømdrevet. Gas er et ufarligt drivmiddel, når det er lukket i en tæt beholder.

Gas bliver komprimeret, når det opbevares i en beholder eller trykflaske, og når man tilslutter apparater til gasflasken eller beholderen, skal man sikre sig, at alle slanger og ventiler er tætte og sikre, før man bruger systemet.

En anden sikkerhedsforanstaltning som du skal tage højde for, når du bruger gasovn, er udluftning.

Afbrænding af gas danner kondens, og det kan gøre luften i rummet tung og føles som mindre iltholdig. Derfor skal du sørge for god udluftning i det rum, hvor gasovnen er aktiv.

Før du vælger en infrarød gasovn som passer til dig, skal du måle det rum eller sted som du ønsker opvarmet, så du er sikker på, at den lever op til dine forventninger som varmekilde.

Er rummet for stort i forhold til gasovnens kapacitet, vil du bare blive skuffet.Det sparer dig for mange ærgrelser at være godt oplyst inden du foretager din investering.

SE OGSÅ: Infrarød grill

___________________________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse:

___________________________________________________________________________________________

Infrarød gasovn 4,2 kw

Gasovn 4,2 kw
499 kr.

Denne model er nok kendt som den klassiske infrarøde gasovn som findes i rigtig mange hjem, udhuse, campingvogne med mere.

Det skyldes helt sikkert først og fremmest, at den er svaret på manges behov, og at den både i ydeevne og kvalitet lever op til de flestes krav. Gasovnen er pæn i design og udført i kraftigt og solidt materiale.

Den er driftssikker og gør præcis det som bliver lovet i annoncerne. Den leverer en god stabil varme med sin infrarøde stråling, og har tre forskellige varmetrin som den kan indstilles på.

Systemet er baseret på at den tændte gas opvarmer nogle keramiske sten som stråler ud i rummet. Fra det øjeblik du tænder ovnen til rummet er varmet op, går der ikke lang tid. Den er meget effektiv.

Du tænder den ved at holde gasknappen nede, og trykker derefter på en knap, som giver en gnist til gassen, og så er der gang i apparatet. Indstil effekten på et af de tre trin- nemt og enkelt.

Gasovnen har en kapacitet på 60 kvadratmeter og yder 1.400, 2.800 eller 4.200 Watt i varmeeffekt.

Forbruget af gas er henholdsvis 100, 200 eller 300 gram gas pr. time, og det svarer til cirka 36 timers forbrug ved maksimal effekt på en 11 kilo flaske.

Ovnen kan drives med en flaske op til 15 kilo, og leveres med gasregulator og slange, der passer på alle standardflasker.

SE OGSÅ: Infrarød termometer

4,2 kw infrarød gasovn

Gasovn 4,2 kw med infrarød
599 kr.

Denne infrarøde gasovn har faktisk to varmekilder – gasvarme og infrarød stråling, og kan benyttes samtidig.

Ovnen er bygget i solidt materiale – metal, som er holdbart og kan sagtens stå ude i ikke opvarmede rum uden at tage skade.

En gasovn skal være holdbar, da den udsættes for store temperaturpåvirkninger, og den skal både kunne fungere indendørs og udendørs.

Designet er klassisk og virker ret neutral, der gør at ovnen kan indgå i stort set alle indretninger uden at den bryder med stilen.

Hvis du har ovnen indendørs, må du ikke stille objekter på den, eller sætte noget alt for tæt på den, da der derved kan opstå brandfare.

Ovnen må heller ikke tildækkes eller bruges til at tørre tøj tæt ved. Ovnen afgiver i forvejen kondens, og hvis rummet er fyldt med vådt tøj, så bliver indeklimaet umuligt at opholde sig i.

Modellen her har en effekt på maksimalt 4.200 Watt, og den har tre trin som den kan operere på, når det gælder gasvarmeren. Elvarmeren har en maksimal effekt på 1.800 Watt.

Ydeevnen eller kapaciteten på ovnen er cirka 180 kubikmeter rum, og fungerer i cirka 40 timer med en 11 kilo gasflaske. Ovnen leveres klar til brug dog uden gasflaske.

Ved brug af gasovn skal man være meget opmærksom på at sikkerheden er i orden, og at der ikke kan opstå umiddelbar brandfare.

Derfor skal du følge nogle sikkerhedskrav til placering i rummet, og specielt afstanden til andre møbler eller effekter i rummet, hvor ovnen er placeret.

Det er udførligt beskrevet i brugervejledningen, og den skal du læse inden brug.

SE OGSÅ: Infrarød kikkert

Gasovn med el fra Nor-Varm

Gasovn med el fra Nor-Varm
0 kr.

Denne kombinerede gas- og el-ovn passer rigtig mange fortræffeligt, da den både kan køre på gas og el.

Modellen her har også indbygget varmeblæser, som klart er en fordel ved hurtig opvarmning af et rum.

Varmeblæseren gør det muligt at opvarme et rum langt hurtigere end en model uden blæser. Når man har prøvet det, så forstår man ikke, at man kunne undvære det.

Specielt i et fortelt i sensommeren oplever man effekten, da aftenkulden kommer hurtigt, og en ovn uden blæser vil ikke kunne følge med kuldeudviklingen. Også denne ovn er klassisk i opbygning, men har et lidt mere moderne design end de tidligere modeller.

Den ser lidt mere smart ud. Ovnen har en maksimal effekt på 4.200 Watt på gas og 1.500 Watt ved el-drift, og lever derfor op til de flestes krav.

Ovnen egner sig perfekt til for eksempel fortelte, hvor sommeraftenerne hurtigt kan blive kolde, og derfor er hurtig opvarmning nødvendig.

Det klarer denne model fortrinligt med dens indbyggede varmeblæser. Det gør virkelig en stor forskel.

Den har tre effekttrin på henholdsvis 1400, 2800 og 4200 watt ved gasdrift og en max. effekt på 1500 watt ved el-drift. Sikkerhed omkring brugen af gasovn er meget vigtig, og der er mange hensyn at vise, når du skal bruge gasovn.

Blandt andet skal du være meget opmærksom på, hvor du placerer ovnen i rum, hvor der er andre møbler eller effekter. Varmestråling kan udgøre en risiko både i forhold til brandfare og til at mennesker eller dyr kan komme til skade.

Derfor skal en gasovn bruges med største forsigtighed, og du skal læse producentens anvisninger i manualen som medfølger. Så er du sikker på at intet går galt, og du og din familie får det bedste udbytte af en ny gasovn.

SE OGSÅ: Infrarød dørklokke

Gasvarmeovn, infrarød, med varmeblæser

Gasvarmeovn infrarød
1.039 kr.

Den sidste model som vi har udvalgt i vores test, er også en kombineret gasovn og el-ovn, som også er udstyret med varmeblæser.

Hvis du har større rum, som er ekstra kolde fra start af, så er denne model helt sikkert et svar på dine behov.

Den er helt fantastisk i ydeevne og kan varme rum op på op til 105 kvadratmeter, hvilket ligger noget over andre modeller. Ovnen er flot i design og er udført i meget solidt og kraftigt metal, som tåler store temperaturpåvirkninger.

Den virker moderne i stil, og vil helt sikkert kunne indgå i mange forskellige indretningsmiljøer uden at vække al for megen opsigt. Selvfølgelig betyder udseende noget, og denne model er ret flot.

Hvis du vil vælge den sikreste model i klassen, så skal du kigge på denne model. Selvom den er en smule dyrere end andre, så har den ODS, som er en sensor der måler iltsvind.

Når en gas- og el-ovn arbejder udvikles der kondens, og så kan iltindholdet i rummet godt blive fortrængt. Det kræver udluftning når man bruger gasovn, så man sikrer, at der altid er nok ilt i rummet.

Denne model kan tage gasflasker op til 11 kilo, og den har tre indstillinger for gasvarme-effekt – 1,4 kilo Watt, 2,8 kilo Watt og 4,2 kilo Watt. Der er til cirka 40 timers brug i en gasflaske ved maksimal effekt, og omtrent tre gange så meget ved laveste effekt.

Varmeblæseren yder 750 eller 1.500 Watt. Udover faren ved iltsvind, så er brandfaren ved brug af gasovne også en faktor som du skal være opmærksom på.

Følg alle anvisninger i brugermanualen, så du undgår ulykker. Det er specielt placeringen af ovnen du skal være opmærksom på.

LÆS OGSÅ: Gasgrill test

Opsummering

Der er selvfølgelig mange andre modeller på markedet som byder sig til for forbrugerne, og som sikkert kan det samme som de modeller vi har valgt ud i det foregående. Men vi kan stå inde for dem vi har beskrevet, da de alle opfylder vores høje krav til kvalitet, sikkerhed og holdbarhed.

Det er nogle af de faktorer du skal have styr på som forbruger, når det gælder en infrarød gasovn.

Der er prisforskelle på modellerne i vores udvalg, men de afspejler også to meget forskellige typer – med og uden el og varmeblæser. Om du har behov for det ene eller andet, må du selv bedømme, da der ikke er grund til at købe dyrere end højst nødvendigt.

Vi ved godt, at det er de færreste som læser vejledninger og manualer igennem når der bliver købt nyt – mange prøver sig bare frem. Når det gælder gasovne, anbefaler vi at gøre det, da det er essentiel viden du får, blandt andet omkring sikkerhed.

En anden vigtig del i manualen er, hvordan ovnen tændes, det kan sagtens afvige fra model til model.

Hvis du har svært ved at vælge en infrarød gasovn, så gør dig den ulejlighed og mål rummet op, hvor apparatet skal virke, og følg vores anbefalinger med hensyn til kapacitet ved de enkelte modeller. Det holder godt stik, og så vil du får det optimale ud af din nye gasovn med infrarød.

Apparater som er gasdrevet bør efterses i ny og næ. Som et eksempel skal campingvogne med gasudstyr efterses og kontrolleres minimum hvert andet år, og den regel er et godt bud på din egen kontrol.

Tilkald en gastester, og så er du sikker på en driftssikker ovn i mange år. Du gør dig selv en stor tjeneste både med hensyn til sikkerhed, men også i forhold til, at du på den måde har en ovn i rigtig mange år, og dermed gør din investering langt bedre.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑